Vâng! Và sau khi xem susuvlog youtube uốn éo thì bây giờ các bạn có thể xóc lọ với video này