Giúp đỡ chị bán vé số có tiền ăn Tết cùng chồng con