Còn đây là em gái kính cận, con gái cưng của bà chủ nhà. Quá đã pessi ơi