Con bồ thằng bạn thân. 2 đứa giận hờn nhau đêm trung thu.thế là em tìm đến tôi để bú cu giải sầu