Cô 6 50 tuổi làm lao công trong công ty mình, cô thích được chơi lỗ đích lắm