Chịch chị không cần phải đi rửa cặc,nước lồn dính trên cặc chị liếm và ăn hết