Chị đây mấy em ơi, hôm nay nhìn chị mặc bộ đồ này đẹp không?