Bắt vợ thằng bạn thổi kèn còn quay phim để uy hiếp cho chịch