2 thằng ở chung phòng dẫn 2 con ghệ về chơi tập thể. Có tiếng không che